Отбелязваме Деня на правата на човека

На 10 декември отбелязваме Деня на правата на човека - датата, на която е приета Всеобщата декларация за правата на човека през 1948 г. Тази година отбелязването минава под знака на равнопоставеността.

Всеобщата декларация подчертава, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Република България последователно се придържа към това разбиране, поради което е страна по всички основни международни актове в областта на правата на човека. Страната ни е и пълноправен и активен участник във водещите международни организации в тази област.

Приемайки и прилагайки най-високите стандарти в областта на правата на човека, Република България допринася за изграждането на по-добро бъдеще за своите граждани, както и за мира, стабилността и благоденствието в международен мащаб.

В името на тези благородни цели българската външна политика ще запази и в бъдеще темата за правата на човека във фокуса на своето внимание.

Ден на правата на човека: декларация на върховния представител Жозеп Борел от името на Европейския съюз – може да прочетете тук: https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/12/09/human-rights-day-declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-the-european-union/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/09/human-rights-day-declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-the-european-union/