Награда на Европейската комисия „Европейски столици на приобщаването и многообразието“

Срок за кандидатстване: до 15 февруари 2022 г., 12:00 ч. CET

Европейски столици на приобщаването и многобразиетоСъюз на равенството / #EUDiversityCapitals

Наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ признава работата, извършена от градовете или регионите в Европа за насърчаване на приобщаването и създаване на общества без дискриминация.

Тя е отворена за кандидатстване за териториално-административните единици и им дава шанс да покажат на света какво правят тези „столици на приобщаването“ за създаването на по-многообразни и по-приобщаващи пространства за своите граждани.

Кой може да кандидатства?

Конкурсът е отворен за териториално-административни единици, като напр. села, градове или региони в ЕС. Заявленията трябва да се подадат от официален представител.

Кандидатите ще бъдат помолени да предоставят описание на ключови инициативи, насърчаващи многообразието и приобщаването.

Инициативи, които разглеждат изчерпателно различни основания за дискриминация (по-специално пол, възраст, увреждане, етнически/расов произход, религия и сексуална ориентация/полова идентичност и изразяване на пола) и демонстрират интерсекционален подход, ще бъдат от огромна полза.

За повече подробности вж. Правила на конкурса

Как да кандидатствам?

  • Кандидатите трябва да си създадат профил и да кандидатстват, като попълнят и подадат онлайн формуляра за кандидатстване
  • Моля, попълнете всички раздели на онлайн формуляра за кандидатстване и го подайте в срок до 15 февруари 2022 г., 12:00 ч. CET
  • Заявленията могат да бъдат попълнени на всеки един от официалните езици на ЕС. Те ще бъдат преведени на английски език с помощта на автоматичен преводач. Когато е възможно, кандидатите се насърчават да представят своите проектни предложения на английски език, за да се улесни тяхната обработка
  • Кандидатите могат също да качат или да предоставят връзка към презентация на Power Point от 10 слайда, за да илюстрират своята кандидатура.
  • Кандидатите трябва да приложат Клетвена декларация (Приложение III), подписана от кмета или от най-високопоставения представител, упълномощен от националното законодателство да представлява законно селото/града/региона.

Вж. Ръководните насоки за подробности относно процеса на кандидатстване

Начало на кандидатстването

 

График на конкурса

Основни етапи

Ориентировъчен период

Откриване на процеса на кандидатстване

22 ноември 2021 г.

Закриване на процеса на кандидатстване

15 февруари 2022 г., 12:00 ч. CET

Оценяване от независими експерти

Февруари/март 2022 г.

Оценяване от европейски журита (общ конкурс и специална награда за ромите)

март 2022 г.

Информация за кандидатите

април 2022 г.

Церемония по връчване на наградите „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ за 2022 г.

28 април 2022 г.