Национален фонд „Култура” обяви конкурси по 8 програми.

Обявена е и Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“

Национален фонд „Култура” е обявил конкурси по общо 8 програми. Шест от тях са изцяло нови и се обявяват във връзка с подпомагането на творческия сектор за възстановяване от последствията от пандемията от Ковид-19.

 На сайта на Министерството на културата е публикувана подробна информация http://mc.government.bg/newsn.php?n=8212&i=1