Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход за академичната 2017-2018 година

От днес, 10-ти април 2017 г., Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за  студенти от ромски произход.

Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България:

 • Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);
 • Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2016-2017 година;
 • Стипендии за обучение в чужбина (RISP).

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

                                                                                          
RMUSP, RHSP

 • Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП: 11ти Май 2017 година.
 • Краен срок за кандидатстване по програма РИСП: 25ти Юли 2017.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да заявяват открито ромския си произход;
 • Да бъдат студенти, или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска, или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната родина, или държава на местоживеене през академичната 2017-2018 година;
 • Да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата;
 • Студенти от ромски произход, които следват задочно в програми за магистърска или докторска степен, също могат да кандидатстват по РМУСП.

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (RMUSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични на http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi-0

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И КОЛЕЖИ (RHSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични на  http://www.romaeducationfund.hu/rhsp-nasoki-za-kandidatstvane

Информационни срещи за представяне на Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд ще се проведат в следните градове:

 • гр. Ловеч - 19 април, от 10,00 часа, Областна администрация Ловеч, адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ 43
 • гр. Русе – 20 април, от 11,00 ч., Областна администрация Русе, адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ 6;
 • гр. Добрич – 21 април, часът и мястото предстои да бъдат уточнени
 • гр. Стара Загора – датата и мястото предстои да бъдат уточнени, съвместно със Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора.

 

За допълнителна информация:

Орлин Орлинов, Национален Координатор за България Ромски образователен фонд/Стипендиантски програми - Унгария

orlin.orlinov@romaeducationfund.org

http://www.romaeducationfund.org

 

офис: Институт “Отворено общество”

София 1000, ул. “Солунска” 56

тел. 02/930 66 25; моб. 0999 02 02 34

Факс: 02/951 63 48

Източник: Орлин Орлинов, Национален Координатор за България Ромски образователен фонд/Стипендиантски програми - Унгария