Подкрепени дейности през 2022 г. на юридически лица с нестопанска цел

Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /НССЕИВ/  е подкрепил през настоящата 2022 г. следните предложения на юридически лица с нестопанска цел:

  1. Предложение на сдружение „Довери ми се“, за подкрепа на инициативата за създаване в детска градина „Звънче“, град Самоков, на детска школа „Играя, уча и мисля с Хаба“.
  1. Предложение на Сдружение „Алеф“, град Бургас, за издаване на сборник с наградените творби от Деветия международен литературен конкурс на тема: „Необикновени постъпки на обикновени хора“.
  1. Предложение на Арменско училищно сдружение „Степанос Ховагимян“, за издаване на двуезична книга с арменски разкази на тема: „Арменски планини“.
  1. Предложение на Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България, Сливен, за издаване на брошура на тема: „Опазване на каракачанските традиции и адаптирането им“, посветена на 30 годишнината на организацията.

Забележка: През настоящата година по обективни причини не бяха приемани предложения за финансиране на дейности през част от календарната година. За отворените възможности за кандидатстване за финансиране, своевременно беше публикувана информация на страницата на НССЕИВ.