Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и планове за действие по Националната стратегия

Народното събрание прие на 1 март 2012 г. Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Решението за приемане на Националната стратегия  е обнародвано в Държавен вестник, бр. 21/13 март 2012 г. 

Министерският съвет със свое Решение № 1 от 5 януари 2012 г. одобри Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020) Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

Стратегията бе представена за приемане от Народното събрание - виж по-горе

Със същото Решение № 1 от 5 януари 2012 г. Министерският съвет прие Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020)  и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г."

С Решение № 355 от 11 май 2016 година, Министерският съвет прие Национален план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

С Решение № 128 от 1 март 2018 г. Министерският съвет измени РМС № 355 от 11 май 2016 година като в НПД 2015-2020 се добави нова част, която обхваща Механизъм за отразяване на анализа на данните от Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“ в решенията на органите на изпълнителната власт.

Прикачен файл Size
Решение за приемане на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) 34.61 KB
Текст на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) 252.5 KB
РМС 1/5.01.2012 г. за одобрение на Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020) и приемане на план за действие 43.5 KB
План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България (2012-2020) съгл. РМС 1/5.01.2012 г. 809.5 KB
Национална стратегия за интегриране на ромите (2012-2020) (превод на английски език) 143 KB
План за действие (2012-2014) за изпълнение на НСРБИР и Десетилетие на ромското включване (превод на английски език) 585 KB
Решение № 355/11 май 2016 г. за приемане на Национален план за действие (2015-2020 г.) за изпълнението на Националната стратегия 51 KB
НПД 2015-2020 г., приет с РМС 355/11.05.2016 г. 675 KB
РЕШЕНИЕ №128/1.03.2018 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №355 НА МС ОТ 2016 ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2015-2020 50 KB
НПД 2015-2020 с Глава VII: Механизъм за отразяване на анализа на данните от Системата за мониторинг, РМС 128/1.03.2018 676 KB