Документи на Съвета на Европа

Документи на Съвета на Европа, приети от:

 

Комитета на министрите (Committee of Ministers),  Парламентарната асамблея на Съвета на Европа - ПАСЕ (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), Конгреса на местните и регионални власти (Congress of Local and Regional Authorities - CLRA), Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) ECRI) - може да намерите на сайта на Съвета на Европа  https://www.coe.int/bg/web/portal/home

Източник: Съвет на Европа

 

План за действие за приобщаване на ромите и пътуващите/неуседналите общности 2020-2025 г. (Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion 2020-2025)

Комитетът на министрите на Съвета на Европа е приел План за действие за приобщаване на ромите и пътуващите/неуседналите общности 2020-2025 г. (Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion 2020-2025) (20 януари 2020 г.)

Новият план засилва и надгражда напредъка, постигнат от Тематичния план за действие на Съвета на Европа за приобщаване на ромите и пътуващите/неуседналите общности (2016-2019 г.), в борбата с предразсъдъците, дискриминацията и престъпленията срещу тях, с новаторски модели за решения на местно ниво и приобщаващи политики, се казва в прессъобщението от Съвета на Европа. Повече информация на https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers/-/committee-of-ministers-adopts-new-action-plan-for-roma-and-traveller-inclusion

Източник: Източник: Съвет на Европа