Национални стратегически документи

Министерският съвет прие Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Националния план за действие за периода 2022-2023 г.

На днешното си заседание правителството прие Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Националния план за действие за периода 2022-2023 г.

Стратегията е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Стратегията отчита научените уроци и надгражда постигнатото в периода на изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 година

Министерският съвет прие Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Министерският съвет прие Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. Документът е съставен в изпълнение на подписаното Коалиционно споразумение между Политическа партия ГЕРБ и Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА, ВМРО, и е съобразен с приоритетите за управление към него.

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и планове за действие по Националната стратегия

Народното събрание прие на 1 март 2012 г. Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Решението за приемане на Националната стратегия  е обнародвано в Държавен вестник, бр. 21/13 март 2012 г. 

Министерският съвет със свое Решение № 1 от 5 януари 2012 г. одобри Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020) Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

Стратегията бе представена за приемане от Народното събрание - виж по-горе