Международни стандарти

Европейската комисия оцени Националните стратегически рамки за ромите на държавите-членки (обновена)

Комюникето/Съобщението на Европейската комисия относно оценката на националните стратегически рамки за ромите преведено на български език е публикувано на сайта на Европейската комисия.

 

Пакетът документи на английски език е публикуван на - Европейската комисия оцени Националните стратегически рамки за ромите на държавите-членки | NCCEDI (government.bg)

Стратегия на ЕС за борба с антисемитизма и насърчаване на еврейския начин на живот

На 5 октомври 2021 г. Европейската комисия представи първата по рода си Стратегия на ЕС за борба с антисемитизма и насърчаване на еврейския начин на живот. В контекста на обезпокоителното нарастване на антисемитизма в Европа и отвъд нея стратегията представя набор от мерки, структурирани в три области: предотвратяване на всички форми на антисемитизъм; защита и насърчаване на начина на живот евреите в ЕС; насърчаване на научните изследвания и образованието и поддържане на паметта за Холокоста.

Европейската комисия оцени Националните стратегически рамки за ромите на държавите-членки

Европейска комисияНа 9 януари 2023 г. е прието Комюникето/Съобщението на Европейската комисия относно оценката на националните стратегически рамки за ромите.

Резолюция на Европейския парламент относно положението на ромите, живеещи в населени места в ЕС (2022/2662(RSP))

Текстът по –долу е публикуван на сайта на Европейския парламент: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-10-05_BG.html

 

Резолюция на Европейския парламент от 5 октомври 2022 г. относно положението на ромите, живеещи в населени места в ЕС (2022/2662(RSP))         

           

Европейският парламент,

Съветът на Европейския съюз прие препоръка относно равенството, приобщаването и участието на ромите

Съветът на Европейския съюз прие препоръка относно равенството, приобщаването и участието на ромите, като засили ангажимента на държавите членки за ефективна борба с дискриминацията срещу ромите и за насърчаване на приобщаването им в ключовите области на образованието, заетостта, здравеопазването и жилищното настаняване.

Тя заменя Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки. Настоящата препоръка се основава на досегашния опит и в нея се преразглеждат досегашните мерки, като се разширява бъдещият им обхват.

Стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030)

На 7 октомври 2020 г. Европейската комисия прие нов десетгодишен план в подкрепа на ромите в ЕС, в това число предложение за препоръка на Съвета. Планът се съсредоточава върху седем ключови области: равенство, приобщаване, участие, образование, заетост, здраве и жилищно настаняване. Във всяка от тези области Комисията предлага нови цели и прави препоръки към държавите членки за тяхното постигане.

Европейският парламент прие Резолюция относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа (2020/2011(INI))

Текстът по –долу е публикуван на сайта на Европейския парламент: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0229_BG.html

 

  Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа (2020/2011(INI))

Европейският парламент,

План за действие на ЕС за борба с расизма (2020-2025)

На 16 септември 2020 г. председателят Фон дер Лайен обяви нов план за действие на ЕС за борба с расизма, в който се определя набор от мерки за следващите пет години.