Новини

Работна среща "Насърчаване на дейността на трудовите медиатори – предизвикателства и перспективи", по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“

В дните 9-10 юни 2022 г. се провежда работна среща по проект „T.E.A.M.3– Заедно постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по националните стратегически документи за приобщаване на ромите.

In memoriam Напусна ни Христо Христов

С прискърбие съобщаваме за внезапната кончина на Христо Христов, председател на една от най-дългогодишните организации-членове на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България.

Най-искрени съболезнования към семейството и близките на Христо Христов.

Поклон пред паметта му!

Провеждат се работни срещи с медиатори по проект „Т.Е.А.М.3 – Заедно постигаме повече“, No 101008352 – ТЕАМ3 – REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Работна среща "Насърчаване на дейността на образователните медиатори – предизвикателства и перспективи", по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“

В дните 12-13 май 2022 г. се провежда работна среща по проект „T.E.A.M.3– Заедно постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по националните стратегически документи за приобщаване на ромите.

Министерският съвет прие Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Националния план за действие за периода 2022-2023 г.

На днешното си заседание правителството прие Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Националния план за действие за периода 2022-2023 г.

Стратегията е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Стратегията отчита научените уроци и надгражда постигнатото в периода на изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации

по
Проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Проект на Национален план за действие за периода 2022-2023 г.

На Портала за обществени консултации  на Министерския съвет https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6706

е публикувана Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации по Проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Проект на Национален план за действие за периода 2022-2023 г.

Арменската общност в България отбеляза 107-годишнината от Геноцида над арменците

24-и април е Международен ден в памет на жертвите на Арменския геноцид (1915-1923 г.). Обявен е първо за Международен ден за солидарност с арменския народ от Европейския парламент през 1987 г. по повод годишнина от началото на геноцида над арменците в Османската империя през 1915 г.

През 2015 г. Българският парламент прие декларация, с която признава „масовото изтребление на арменците” от страна на Османската империя в периода 1915-1922. С декларацията, 24 април е обявен за ден на възпоменание на жертвите на масовото изтребление на арменците от страна на Османската империя. 

Провеждат се работни срещи с медиатори по проект „Т.Е.А.М.3 – Заедно постигаме повече“, No 101008352 – ТЕАМ3 – REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Работна среща "Насърчаване на дейността на здравните медиатори – предизвикателства и перспективи",
по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“

В дните 14-15 април 2022 г. се провежда работна среща по проект „T.E.A.M.3– Заедно постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по националните стратегически документи за приобщаване на ромите.

Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI) подкрепя предприемачество и създаване на работни места в ромските общности

4,65 милиона евро за подобряване на достъпа до финансиране на предприемачи, работещи в ромски общности в Румъния, България, Сърбия и Северна Македония

Европейският инвестиционен фонд (EIF) подписа споразумение за гаранция с REDI Economic Development S.A. (REDI), което ще предостави 4,65 милиона евро за подобряване на достъпа до финансиране на предприемачи, работещи в ромски общности в Румъния, България, Сърбия и Северна Македония, съобщи ГД "Правосъдие и потребители" на Европейската комисия.

Национален фонд „Култура” обяви конкурси по 8 програми.

Обявена е и Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“

Национален фонд „Култура” е обявил конкурси по общо 8 програми. Шест от тях са изцяло нови и се обявяват във връзка с подпомагането на творческия сектор за възстановяване от последствията от пандемията от Ковид-19.

 На сайта на Министерството на културата е публикувана подробна информация http://mc.government.bg/newsn.php?n=8212&i=1