НССЕИВ

Утвърден е съставът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси за 2023 г.

Със Заповед № Р-42 на вицепремиера по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, от 6.03.2023 г., е утвърден поименният състав на НССЕИВ както следва:

 

НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА

заместник-министър на труда и социалната политика

СТЕФАН САВОВ

заместник-министър на иновациите и растежа

ИВА ПЕТРОВА

заместник-министър на енергетиката

Покана за заявяване на желание за членство на юридически лица с нестопанска цел в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (Националния съвет, НССЕИВ) за периода 2023-2025 г.!

Уважаеми госпожи и господа,

Съгласно Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) членството на юридическите лица с нестопанска цел в съвета е за срок от 3 години, след което, при желание, се подновява за нов 3-годишен период.

С настоящото отправяме покана до желаещите юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да заявят членство в НССЕИВ за периода 2023-2025 г.!

Състав на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Заместник министър-председателят и председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров, със своя Заповед № Р-205 от 16.09.2022 г., утвърди поименния състав на Съвета.

Заместник министър-председателят и председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров, със своя Заповед № Р-205 от 16.09.2022 г., утвърди поименния състав на Съвета.

Заповедта отменя Заповед № Р-52 от 24 март 2022 г., изменена със Заповед № Р-186 от 25 август 2022 г.

 

Състав на НССЕИВ:

 

Утвърдени са промени в състава на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Във връзка с настъпили структурни и персонални промени в Министерския съвет заместник министър-председателят и председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров, със своя Заповед № Р-186 от 25.08.2022 г., утвърди промени в поименния състав на Съвета.

 

Състав на НССЕИВ:

 

НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА

заместник-министър на труда и социалната политика

СТЕФАН САВОВ

заместник-министър на иновациите и растежа

ИВА ПЕТРОВА

Вицепремиерът Лазар Лазаров е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет

С решение на Министерския съвет от 11.08.2022 г. заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

Утвърден е съставът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 2022 г.

Със Заповед № Р-52 на вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова, от 24.03.2022 г., е утвърден поименният състав на НССЕИВ както следва:

 

Вицепремиерът Калина Константинова е определена за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет

Вицепремиерът Калина Константинова е определена за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет

С решение на Министерския съвет от 12.01.2022 г. заместник министър-председателят по ефективното управление Калина Константинова е определена за председател на НССЕИВ.

Покана за заявяване на желание за членство на юридически лица с нестопанска цел в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (Националния съвет, НССЕИВ) за периода 2022-2024 г.!

Уважаеми госпожи и господа,

Съгласно Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) членството на юридическите лица с нестопанска цел в съвета е за срок от 3 години, след което, при желание, се подновява за нов 3-годишен период.

Тригодишният срок за членство на всички НПО членове на Националния съвет приключва в 2021 г.

 С настоящото отправяме покана до желаещите юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да заявят членство в НССЕИВ за периода 2022-2024 г.!

Позиция на секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет по повод на смъртта на дете на тротоара на бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов“ в София

Трагедията, която се случи преди дни, когато шестнадесетгодишно момче, стъпвайки на шахта, загина, покосено от токов удар, разтърси обществото. Заради все още неизяснени причини и виновници е погубен животът на един млад човек, който няма никаква вина за това.

За съжаление редом със съчувствието и покрусата от нелепата смърт, поле и трибуна в медийни публикации и в социалните мрежи намериха и безчувствени и цинични внушения, които наблягат на етническата принадлежност на починалото момче.