Фото галерия

Проведе се Регионален форум в Североизточен район за планиране

„Националната ромска платформа в подкрепа на интегриране на ромите“, по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, 17–19 май 2017 г., к.к. „Св.Св. Константин и Елена“

Проведe се Регионален форум в Югоизточен район за планиране

„Националната ромска платформа в подкрепа на интегриране на ромите“, по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, 10–12 май 2017 г., к.к. Слънчев бряг

Проведе се Регионален форум в Южен централен район за планиране

„Националната ромска платформа в подкрепа на интегриране на ромите“, по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805

Регионален форум в Северен централен район за планиране

„Националната ромска платформа в подкрепа на интегриране на ромите“, по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805

Проведе се РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ в Северозападен район за планиране

„Националната ромска платформа в подкрепа на интегриране на ромите“, по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805

Проведе се работна среща на екипа по Проект T.E.A.M – Заедно постигаме повече

T.E.A.M – Заедно постигаме повече JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа

На 24.08.2016 г. се проведе работна среща на екипа по Проект T.E.A.M – Заедно постигаме повече JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия.

На срещата присъстваха членове от екипа, който управлява проекта; лектори; обучители; консултанти.