Национална ромска платформа – Т.Е.А.М.3

eu flag

Проект: T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 101008352 TEAM3

REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

Секретариатът на НССЕИВ завърши изпълнението на Проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020, Национална Ромска Платформа

Секретариатът на НССЕИВ чрез администрацията на Министерския съвет завърши изпълнението на проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020.

Проектът продължи инициативата на Националната контактна точка за осигуряване на платформа за диалог и сътрудничество на заинтересованите страни по изпълнението на стратегическата рамка за равенство, приобщаване и участие на ромите до 2030 г.

Презентации, изнесени на 6 тематични семинара (уъркшоп) по проект Проект: T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече No 101008352 TEAM3 REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Презентациите са изнесени по време на 6-те тематични семинара (уъркшоп) по проект ТЕАМ3, проведени в периода м. ноември 2022 г. – м. януари 2023 г., за обсъждане на въпроси относно изпълнението и наблюдението на заложените мерки по приоритетите на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

Тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет “Жилищни условия“ в рамките на проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В рамките на  проекта е планирано провеждането на тематични семинари за обсъждане на въпроси относно изпълнението и наблюдението на заложените мерки по приоритетите на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

В дните 26-27 януари 2023г.  се провежда тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет „Жилищни условия“.

Тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет „Здравеопазване“ в рамките на проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В рамките на  проекта е планирано провеждането на тематични семинари за обсъждане на въпроси относно изпълнението и наблюдението на заложените мерки по приоритетите на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

В дните 25-26 януари 2023г.  се провежда тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет „Здравеопазване“.

Тематичен семинар: “Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет “Заетост“, в рамките на проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В рамките на  проекта е планирано провеждането на тематични семинари за обсъждане на въпроси относно изпълнението и наблюдението на заложените мерки по приоритетите на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

В дните 7-8 декември 2022г.  се провежда тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет „Заетост“.

Тематичен семинар: „Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет „Образование“, в рамките на проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В рамките на  проекта е планирано провеждането на тематични семинари за обсъждане на въпроси относно изпълнението и наблюдението на заложените мерки по приоритетите на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

В дните 6-7 декември 2022г.  се провежда тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет „Образование“.

Тематичен семинар- Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – “Равнопоставеност на жените и мъжете, овластяване и равни възможности за ромската жена в рамките на проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008

В рамките на  проекта е планирано провеждането на тематични семинари за обсъждане на въпроси относно изпълнението и наблюдението на заложените мерки по приоритетите на Националната стратегия на Република България за равенство приобщаване и участие на ромите (2021-2030 ).

В дните 22-23 ноември 2022 г.  се провежда тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите - „Равнопоставеност на жените и мъжете, овластяване и равни възможности за ромската жена“.

Тематичен семинар- Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите - „Върховенство на закона и антидискриминация“ в рамките на проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-

В рамките на проект T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече е планирано провеждането на тематични семинари за обсъждане на въпроси относно изпълнението и наблюдението на заложените мерки по приоритетите на Националната стратегия на Република България за равенство приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

В дните 21-22 ноември 2022г.  се провежда тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите - „Върховенство на закона и антидискриминация“.

Транснационална визита в Румъния в рамките на проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В дните 28 октомври - 01 ноември 2022г.  се провежда транснационално учебно посещение за обмен на опит в Румъния. Във визитата, вземат участие 15 души – младежи от ромски произход от екипа на проекта, експерти от екипа на проекта и представители на Националната контакта точка по изпълнение на стратегията за приобщаване на ромите.

По програма са предвидени посещения и срещи с Националната контактна точка на Румъния по изпълнение на стратегията за приобщаване на ромите, Националната ромска агенция, Национален център за ромска култура и др.  

Участие на младежи в Европейска Ромска Платформа – 25-26 октомври 2022г. Проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В дните 25-26 октомври 2022г. двама младежи от екипа на проекта, ще вземат участие в 15-та среща на Европейската Ромска Платформа в Прага, Чехия.

Европейската Ромска Платформа събира представители на правителства, Европейската комисия, Европейския парламент, други международни институции и организации представители на гражданския сектор, ромски активисти. Основна цел на платформата е да се стимулира сътрудничеството и обмяната на опит при приобщаване на ромите.

Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните материали се носи от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в документа информация.