Секретариат на НССЕИВ

Екип

Секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) и експерти.

За връзка със Секретариата

Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ)

Бул."Дондуков"№1, София 1000, тел.:02/940-36-22, факс: 02/940-21-18

  • Росица Иванова,  секретар на НССЕИВ, Старши програмен ръководител
    e-mailRositsa.Ivanova@government.bg , тел. 02/940 36 22
  • Ахавни Топакбашян,  държавен експерт, e-mail: a.topakbachian@government.bg ,тел. 02/940 25 69
  • Михаела Асенова, държавен експерт,  e-mail: m.asenova@government.bg , тел. 02/940 21 50, 02/940 24 23
  • Никола Петков, главен експерт, e-mail: n.petkov@government.bg , тел. 02/940 24 19, 02/940 21 48