Институт Аушвиц за предотвратяване на геноцид и масови зверства организира онлайн курс „Предотвратяване на престъпления, свързани с конфликти“

Период на провеждане 8 ноември- 11 декември 2021 г.
Език на провеждане на курса – английски.
Крайна дата за кандидатстване – 25 октомври 2021 г.

Институт Аушвиц за предотвратяване на геноцид и масови зверства /Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities/(AIPG) набира участници за глобален онлайн курс по превенция на престъпленията, свързани с конфликти.

5-седмичният курс е предназначен за служители от министерствата на отбраната, въоръжените сили, миротворческите подразделения и други правителствени органи с отговорности, свързани със сигурността.

Организаторите имат ограничени възможности за покриване на таксата за участие на част от желаещите.

Работният език е английски.

Девети международен литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”

Начало: 11 октомври 2021 г.
Крайна дата за получаване на ученическите разкази: 1 февруари 2022 г.

Center ALEFЦентър за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” стартира Деветия литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. Надпреварата вече е с международно участие и за пореден път е включена в Националния календар на Министерството на образованието и науката.

Министерството на външните работи започна работа по проект за изработване на първи Национален план за действие за борба с антисемитизма

Министерството на външните работи на Република България започна работа по проект за изработване на първи Национален план за действие за борба с антисемитизма. Планираните дейности са част от поетите от страната ни ангажименти за открити дебати и задълбочени изследвания по историята на Холокоста и за противодействие на прояви на исторически ревизионизъм, ксенофобия и антисемитизъм.

Провеждат се семинари по приобщаващи местни политики по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В дните 4 – 8 октомври 2021 г. в Евксиноград, Варна се провеждат два семинара по въпроси, свързани с приобщаващи местни политики с участието на заинтересовани страни на областно и местно равнище, по проект „T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече“.

Провеждат се семинари по приобщаващи местни политики по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В дните 27 септември – 1 октомври 2021 г. в Слънчев бряг се провеждат два семинара по въпроси, свързани с приобщаващи местни политики с участието на заинтересовани страни на областно и местно равнище, по проект „T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече“.

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.