Прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка

Със Заповед № ФС-57 от 26.06.2017 г. е прекратена откритата процедура с предмет: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Приети са критерии за определяне на защитените детски градини и училища

Министерският съвет прие критерии, според които ще се определят защитените детски градини и училища, и регламентира условията и реда за тяхното допълнително финансиране.

ЦМЕДТ „Амалипе“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2017-2018 г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.  Една от партньорските организации е ЦМЕДТ "Амалипе".

Зам.-министър Росица Димитрова: Интегрираните социални, здравни и образователни услуги са най-добрият модел за подкрепа на децата и семействата

Интегрираните социални, здравни и образователни услуги са най-добрият модел за подкрепа на децата и семействата. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на семинар на тема "Доста път до детската градина", организиран от "Тръст за социална алтернатива". Като успешен пример в тази сфера тя посочи Проектът за социално включване, финансиран от Световната банка.

Зам.-министър Петрова: Развитието на младежите в България е сред приоритетите на МТСП

Зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова се срещна с представители от българския Национален младежки форум както и с младежи от сходни организации от седем различни държави – Македония, Румъния, Турция, Гърция, Бразилия, Коста Рика, ЮАР. На срещата бях обсъдени предизвикателствата пред социалното предприемачество. Младежите работят по проект „Гмурни се в социалното предприемачество“ и представиха основните дейности и цели при реализирането му. 

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.