Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси утвърди Стратегията на област Кюстендил за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2030 г.

Решението бе взето на заседание, проведено в сградата на Областна администрация-Кюстендил, което бе свикано от зам.-областния управител и зам.-председател на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Валентина Караганова.

Работна среща на Секретариата на НССЕИВ с програмния мениджър на програма „РОМАКТ“

На 31август 2022 г., в сградата на Министерския съвет, се състоя среща на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /НССЕИВ/ с програмния мениджър на съвместната програма на Европейската комисия и Съвета на Европа „РОМАКТ“ Ана Оприсан и националния проектен ръководител на „РОМАКТ“  Лили Макавеева.

Утвърдени са промени в състава на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Във връзка с настъпили структурни и персонални промени в Министерския съвет заместник министър-председателят и председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров, със своя Заповед № Р-186 от 25.08.2022 г., утвърди промени в поименния състав на Съвета.

 

Състав на НССЕИВ:

 

НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА

заместник-министър на труда и социалната политика

СТЕФАН САВОВ

заместник-министър на иновациите и растежа

ИВА ПЕТРОВА

Вицепремиерът Лазар Лазаров е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет

С решение на Министерския съвет от 11.08.2022 г. заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.