Покана за заявяване на желание за членство на юридически лица с нестопанска цел в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (Националния съвет, НССЕИВ) за периода 2022-2024 г.!

Уважаеми госпожи и господа,

Съгласно Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) членството на юридическите лица с нестопанска цел в съвета е за срок от 3 години, след което, при желание, се подновява за нов 3-годишен период.

Тригодишният срок за членство на всички НПО членове на Националния съвет приключва в 2021 г.

 С настоящото отправяме покана до желаещите юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да заявят членство в НССЕИВ за периода 2022-2024 г.!

Започна големият еврейски празник Ханука

Екипът на Секретариата на НССЕИВ честити празника на своите еврейски приятели и партньори с пожелание – светлината на празника да ни окриля и дава сили за съзидание, разбирателство, светли помисли и дела!

Хаг Ханука Самеах!

In memoriam Напусна ни Борис Николов

С прискърбие научихме за кончината на Борис Николов, председател на Съюза на военноинвалидните кооперации в България.

Борис Николов бе дългогодишен, уважаван член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Като координатор на инициативата на Съюза на военноинвалидните кооперации в България „Една детска сълза – една молитва“, бе радетел за толерантност и разбирателство в обществото без разлика на етнос, религия, социална принадлежност.

Най-искрени съболезнования към семейството и близките на Борис Николов.

Инициативи на Център „Алеф” по повод Деня на толерантността

Center ALEFУченици с флашмоб и филм за Деня на толерантността

Историята на Варшавското гето оживява в документалният филм на Ерик Беднарски

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” избра да отбележи Международния ден на толерантността – 16 ноември, като прехвърли своеобразен мост от миналото към настоящето и бъдещето.

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.