5 ноември Международен ден на ромския език

Езикът на ромите е запазен и предаван от поколение на поколение през вековете. По време на първия ромски конгрес през 1971 г., ромският език е официално признат за език на ромите в Европа.

Езикът, заедно с ромската история и култура са част от културното наследство на човечеството и стълбове за съхраняването на народностното самосъзнание.

Проведе се обучение за младежи по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“

На 16-17 октомври 2021 г. ,в хотел „Шипка“, в София, се проведе четвъртото обучение на ромските младежи, които се обучават за общностни фасилитатори по проект Т.E.A.M.3 - Заедно можем повече“.

Обучението бе посветено на темата за равнопоставеността на жените и мъжете, овластяване и равни възможности на ромската жена.

Институт Аушвиц за предотвратяване на геноцид и масови зверства организира онлайн курс „Предотвратяване на престъпления, свързани с конфликти“

Период на провеждане 8 ноември- 11 декември 2021 г.
Език на провеждане на курса – английски.
Крайна дата за кандидатстване – 25 октомври 2021 г.

Институт Аушвиц за предотвратяване на геноцид и масови зверства /Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities/(AIPG) набира участници за глобален онлайн курс по превенция на престъпленията, свързани с конфликти.

5-седмичният курс е предназначен за служители от министерствата на отбраната, въоръжените сили, миротворческите подразделения и други правителствени органи с отговорности, свързани със сигурността.

Организаторите имат ограничени възможности за покриване на таксата за участие на част от желаещите.

Работният език е английски.

Девети международен литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”

Начало: 11 октомври 2021 г.
Крайна дата за получаване на ученическите разкази: 1 февруари 2022 г.

Center ALEFЦентър за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” стартира Деветия литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. Надпреварата вече е с международно участие и за пореден път е включена в Националния календар на Министерството на образованието и науката.

Министерството на външните работи започна работа по проект за изработване на първи Национален план за действие за борба с антисемитизма

Министерството на външните работи на Република България започна работа по проект за изработване на първи Национален план за действие за борба с антисемитизма. Планираните дейности са част от поетите от страната ни ангажименти за открити дебати и задълбочени изследвания по историята на Холокоста и за противодействие на прояви на исторически ревизионизъм, ксенофобия и антисемитизъм.

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.