27 януари - Международният възпоменателен ден в памет на жертвите на Холокоста

През 2005 г. с Резолюция (60/7) относно възпоменанието на жертвите на Холокоста на Общото събрание на Организацията на обединените нации 27 януари е определен за международен възпоменателен ден в памет на жертвите на Холокоста. Почитането на паметта на жертвите на Холокоста е гаранция, че уроците на историята няма да бъдат забравени. На тази дата преди 78 години са освободени оживелите от концлагера Аушвиц- Биркенау (Освиенцим).

Тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет “Жилищни условия“ в рамките на проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В рамките на  проекта е планирано провеждането на тематични семинари за обсъждане на въпроси относно изпълнението и наблюдението на заложените мерки по приоритетите на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

В дните 26-27 януари 2023г.  се провежда тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет „Жилищни условия“.

Тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет „Здравеопазване“ в рамките на проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В рамките на  проекта е планирано провеждането на тематични семинари за обсъждане на въпроси относно изпълнението и наблюдението на заложените мерки по приоритетите на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

В дните 25-26 януари 2023г.  се провежда тематичен семинар: Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите – приоритет „Здравеопазване“.

Система за мониторинг, оцен​ка и контрол на изпълнението на ​Националната стратегия на Репуб​лика България за интегриране на ромите 2012-2020​ г.