Анализ на БАН за напредъка по основните приоритети за социално включване на ромите