Доклад на Агенция на ЕС за основните права по въпроси на ксенофобията, дискриминацията, расизма, нетолерантността

Доклад на Агенция на ЕС за основните права (ФРА) във връзка с извършено проучване в Гърция и Унгария по въпроси на ксенофобията, дискриминацията, расизма, нетолерантността

Докладът е публикуван в края на м. декември 2013 г. Двете страни са  изследвани, за да се демонстрира нуждата от по-насочени и ефективни мерки за бърба с екстремизма и неговите последствия в ЕС.

Докладът изследва ефективността на предприетите мерки и реакцията на публичните власти, организациите на гражданското общество, други фактори, за противопоставяне на расизма, дискриминацията, нетолерантността и екстремизма в Гърция и Унгария. Докладът дава предложения за борба с расистки мотивираните престъпления, предложения за повишаване на доверието в полицията и за отпор на екстремизма навсякъде в ЕС.

Докладът е достъпен на: http://fra.europa.eu/en/publication/2013/thematic-situation-report-3