Проведе се работна среща на екипа по Проект T.E.A.M – Заедно постигаме повече

eu flag

Проект: T.E.A.M. Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

 

T.E.A.M – Заедно постигаме повече JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа

На 24.08.2016 г. се проведе работна среща на екипа по Проект T.E.A.M – Заедно постигаме повече JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия.

На срещата присъстваха членове от екипа, който управлява проекта; лектори; обучители; консултанти.

Координаторът по проекта направи преглед на напредъка по изпълнение на проекта и представи изработените до момента продукти – брошура, доклади, анализи, програма за предстоящите срещите и др.

Обучителите и лекторите изложиха своите виждания за начина, по който да преминат срещите; материалите, които да бъдат обсъдени; структуриране на съответните модули; използването на интерактивен подход, включването на ролеви игри и т.н.

Първата работна среща по проекта, предстои, да се проведе в сградата на Министерския съвет, на 29 септември /четвъртък/ 2016 г. и ще има за цел да представи и обсъди продукти по проекта /регистър на заинтересованите страни, механизъм за набиране на участници, тематична уеб рубрика, предварителна концепция за регионални форуми и др./, както и предизвикателствата пред изпълнението на НСРБИР.