Анализ на устойчивостта и ефективността на здравните медиатори в Република България

Анализът на устойчивостта и ефективността на здравните медиатори в Република България е осъществен от Фондация „Лице за култура и изкуство", Договор № МС-83/1.08.2012