ПОДКРЕПЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ 2018 Г.

 1. Предложение на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“, за финансова подкрепа на организиран от Центъра ежегоден Национален литературен ученически  конкурс. Събитието е част от проявите, посветени на 75 годишнината от спасяването на българските евреи.

 

 1. Предложение от сдружение „Културен център за социална демокрация и защита правата на човека“, Видин, за финансова подкрепа за провеждане на 18-и Национален етнофестивал – Видин, 2018 г.

 

 1. Предложение от сдружение „Ромска солидарност“, Ямбол, за финансиране на инициативата „Знания за работа“.

 

 1. Предложение от сдружение „Независима театрална компания – Празното пространство“, София, за финансова подкрепа на предстравянето на спектакъла „Цигански колела“ в Будапеща, Унгария, 24-27 май 2018 г.

 

 1. Предложение на сдружение „Център за аромънски език и култура в България“, София, за финансова подкрепа за издаване на 1 бр.  от  списание „Армъните в България и на Балканите, етнос и език с 2000 годишна история“.

 

 1. Предложение от сдружение „Футболен клуб – И.К.Ф. Рома 2015, София, за финансова подкрепа на провеждане на спортен празник, посветен на Деня на детето, в кв. „Факултета“, София.

 

 1. Предложение от сдружение „Тийм Глоб“, Самоков, за финансова подкрепа на отпечатването на брошура „Говори за домашното насилие“  и организиране на форум за представяне на брошурата в гр. Самоков.

 

 1. Предложение от Федерация на културно-просветните дружества на каракчаните в България /ФКПДКБ/, за финансова подкрепа на провеждането на традиционния събор на каракачаните, в местността „Карандила“, август 2018 г.

 

 1.  Предложение от сдружение „Карпе Дием“, София, за финансова подкрепа на реализацията /създаване/ на електронна платформа, насочена към преодоляване на негативните стереотипи и езика на омразата.  

 

 1.  Предложение от сдружение „Талантс“, София, за финансова подкрепа на дейности, свързани с 10 декември 2018 г., Ден на правата на човека.

 

 1.  Предложение на Арменско училищно сдружение „Степанос Ховагимян“ – София, за оказване на финансова подкрепа за преиздаването на сборника с преводна поезия на арменски поети от Средновековието до наши дни, по повод 70-годишнината от рождението на преводача им, писателят фантаст Агоп Мелконян.

 

 1.  Предложение на Асоциацията на Власите в България /АВБ/, за финансово подпомагане на дейности, посветени на 140 г. от Освобождението на България от османско владичество и участието на румънци в Освободителната война.

 

 1.  Предложение от Института за модерна политика /ИМП/ и сдружение „Активно общество“ – Видин, за финансова подкрепа на провеждането на регионален обществено-експертен форум на тема: „Проблеми и перспeктиви пред социалната интеграция на ромите в Северозападна България отвъд 2020 г.“.