ПОДКРЕПЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ 2019 г.

 

  1. Подкрепено предложение на сдружение „Културен център за социална демокрация и защита правата на човека“,  за частично финансиране на 20-и Национален етнофестивал – Видин.
  1. Подкрепено предложение на  сдружение „Независима театрална компания – Празното пространство“, София, на проекта „ Мy gypsy road“, за дофинансиране на документален филм за първата дипломирана актриса от ромски произход Наталия Цекова.
  1. Подкрепено предложение на  сдружение на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“, за финансово подпомагане на организиран от Центъра ежегоден национален литературен ученически  конкурс. Събитието е с разширен обхват през тази година  и обхваща и студенти.  
  1. Подкрепено предложение на сдружение „Асоциация на власите в България“, Видин, за реализацията на 20-ия юбилеен „Международен фолклорен фестивал на влашката-румънската песен и танц“.
  1. Подкрепено предложение на  сдружение Федерация на културно-просветните дружества на каракчаните в България /ФКПДКБ/., за  традиционния събор на каракачаните, който се провежда всяка година в местността „Карандила“.
  1. Подкрепено предложение на сдружение „Център за аромънски език и култура в България“, София, за издаване на 1 брой  / бр. 30 / от  списание „Армъните в България и на Балканите, етнос и език с 2000 годишна история“.
  1. Предложение на сдружение „Довери ми се“, гр. Самоков, на инициатива за създаване на Лего кабинет в детска градина „Звънче“, град Самоков.
  2. Подкрепа на предложение на Арменско училищно сдружение „Степанос Ховагимян“, гр. София, за издаване на двуезична книга с арменски пословици и поговорки „Уханието от розата, човечността от човека“.