Доклад на БАН за оценка на интеграционните политики към ромите в България в периода 2012-2019 г.

Цялостен доклад за оценка на интеграционните политики към ромите в България в периода 2012-2019 г., с включени препоръки по целевите направления на публичните политики, в т.ч. вкл. анти-дискриминация, равнопоставеност на половете и взаимодействие с гражданското общество

Вторичен анализ на данните от Системата за мониторинг оценка и контрол на НСРБИР в периода 2012-2019 г.