За десета поредна година се провежда обучение на нови здравни медиатори

Секретарят на НССЕИВ приветства здравните медиатори - випуск 2021 г.

За десета поредна година Факултетът по обществено здраве към Медицинския университет-София и Националната мрежа на здравните медиатори организират обучение на нови здравни медиатори. В  обучителния курс ще участват 57 кандидати, които през месец май ще започнат работа в 48 общини в цялата страна.

На тържественото виртуално откриване на 12 април, приветствия поднесоха: Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването, Адриана Стоименова, заместник-министър на труда и социалната политика, проф. Ивайло Търнев, д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), преподаватели от Факултета по обществено здраве на МУ-София.

От името на Секретарата на НССЕИВ Росица Иванова, секретар на НССЕИВ, също поздрави участниците.

За втора поредна учебна година, на фона на продължаващата епидемия от коронавирус, преподаването ще бъде дистанционно. През изминалата година здравните медиатори бяха сред професионалистите, които работиха на първа линия и подпомогнаха хората от уязвимите общности. Новият випуск от здравни медиатори, ще допринесе за успешното преодоляване на кризисни ситуации и ще спомогне за провеждането на държавните и общинските политики за опазване на общественото здраве.