In memoriam Напусна ни Борис Николов

С прискърбие научихме за кончината на Борис Николов, председател на Съюза на военноинвалидните кооперации в България.

Борис Николов бе дългогодишен, уважаван член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Като координатор на инициативата на Съюза на военноинвалидните кооперации в България „Една детска сълза – една молитва“, бе радетел за толерантност и разбирателство в обществото без разлика на етнос, религия, социална принадлежност.

Най-искрени съболезнования към семейството и близките на Борис Николов.

Поклон пред паметта му!