Утвърден е съставът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 2022 г.

Със Заповед № Р-52 на вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова, от 24.03.2022 г., е утвърден поименният състав на НССЕИВ както следва:

 

ИВАН КРЪСТЕВ

заместник-министър на труда и социалната политика

КАЛОЯН МЕТОДИЕВ

началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и индустрията

ИВА ПЕТРОВА

заместник-министър на енергетиката

МАРИЕЛА МОДЕВА

заместник-министър на туризма

СТЕФАН АСПАРУХОВ

заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

ЙОРДАН БОЖИЛОВ

заместник-министър на отбраната

ТАНЯ РАЙЧЕВА

заместник-министър на вътрешните работи

РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА

заместник-министър на финансите

ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА

заместник-министър на външните работи

БОРИСЛАВ ГАНЧЕВ

заместник-министър на правосъдието

МОМЧИЛ НЕКОВ

заместник-министър на земеделието

МАРИЯ ГАЙДАРОВА

заместник-министър на образованието и науката

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

заместник-министър на здравеопазването

ЮРИЙ ВЪЛКОВСКИ

заместник-министър на културата

МАРИЯ АЧКОВА

заместник-министър на околната среда и водите

СТОЯН НОВАКОВ

заместник-министър на транспорта и съобщенията

ДИАНА ИВАНОВА

заместник-министър на младежта и спорта

КАРИНА АНГЕЛИЕВА

заместник-министър на иновациите и растежа

АЛЕКСАНДЪР ЙОЛОВСКИ

заместник-министър на електронното управление

СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ

председател на Националния статистически институт

ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА

председател на Държавната агенция за закрила на детето

ТОДОР ВАНЧЕВ

председател на Държавната агенция за българите в чужбина

МАРИАНА ТОШЕВА

председател на Държавната агенция за бежанците

СМИЛЕН ВЪЛОВ

изпълнителен директор на Агенцията по заетостта

РУМЯНА ПЕТКОВА

изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане

ДОБРИНКА КРЪСТЕВА

представител на дирекция „Централното координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет

АНТОАНЕТА ХРИСТОВА

Институт за изследване на населението и човека, Българска академия на науките

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

кмет на община Берковица, представител на Националното сдружение на общините в Република България

АЛБЕРТА АЛКАЛАЙ

Сдружение „Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“

АСЕН КАРАГЬОЗОВ

Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив“

АСЕН КОЛЕВ

Сдружение „Инфорома"

БИЛЯНА ГЯУРОВА-ВЕГЕРТСЕДЕР

Фондация „Български институт за правни инициативи"

ЕЛЕНА КАБАКЧИЕВА

Фондация "Здраве и социално развитие"

ИВАЙЛО ИВАНОВ

Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация"

КОСТАДИН БАНОВ

Фондация „Танцово изкуство и култура" - Ботевград

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ

Сдружение „Съюз на тракийските дружества в България"

МАРИЯ СТОИМЕНОВА

Фондация „Гюлчай"

МИНЧО БЕНОВ

Фондация „Подслон за човечеството/Хабитат България"

МИХАЙ ХРИСТОВ

Сдружение „Център за аромънски език и култура"

МЮЗЕЯМ АЛИ

Сдружение „Женско ромско сдружение „Хаячи"

НИКОЛА КОСТОВ

Сдружение      „Дружество     на     армъните /аромъните" – гр. Дупница

ОНИК ПИЛИБОСЯН

Сдружение „Арменско училищно сдружение „Степанос Ховагимян"

ПЕПА ИЛИЕВА

Фондация „Етнопалитра"

ПЛАМКА ЛЮБОМИРОВА

Сдружение „Асоциация на власите в България"

РУМЯН СЕЧКОВ

Фондация „С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи"

САШКА ГЪДЕЛЕВА

Народно читалище „Шалом Алейхем-1945 г."

СТАНКА ТАЧЕВА-ЙОРГОВА

Сдружение „Бизнесцентър/Бизнесинкубатор

- Нова Загора"

ХРИСТО ХРИСТОВ

Сдружение „Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България"

ЮЛИЯ БОРЧЕВА

Фондация „Асоциация за консултации, развитие и обучение „ИМЕОН-БАЛКАНИ"

ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ

Народно читалище „Романо дром-2002"