Състав на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Заместник министър-председателят и председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров, със своя Заповед № Р-205 от 16.09.2022 г., утвърди поименния състав на Съвета.

Заместник министър-председателят и председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров, със своя Заповед № Р-205 от 16.09.2022 г., утвърди поименния състав на Съвета.

Заповедта отменя Заповед № Р-52 от 24 март 2022 г., изменена със Заповед № Р-186 от 25 август 2022 г.

 

Състав на НССЕИВ:

 

НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА

заместник-министър на труда и социалната политика

СТЕФАН САВОВ

заместник-министър на иновациите и растежа

ИВА ПЕТРОВА

заместник-министър на енергетиката

МАРИЕЛА МОДЕВА

заместник-министър на туризма

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

ТЕОДОРА ГЕНЧОВСКА

заместник-министър на отбраната

ВЕНЦИСЛАВ КАТИНОВ

заместник-министър на вътрешните работи

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА

заместник-министър на финансите

ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА

заместник-министър на външните работи

ЕМИЛ ДЕЧЕВ

заместник-министър на правосъдието

ГЕОРГИ СЪБЕВ

заместник-министър на земеделието

МАРИЯ ГАЙДАРОВА

заместник-министър на образованието и науката

ЛИДИЯ СТОЙКОВА-ЧОРБАНОВА

заместник-министър на здравеопазването

ПЛАМЕН СЛАВОВ

заместник-министър на културата

РЕНЕТА КОЛЕВА

заместник-министър на околната среда и водите

НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ

заместник-министър на транспорта и съобщенията

ПЕТЪР БУЧКОВ

заместник-министър на младежта и спорта

АТАНАС АТАНАСОВ

председател на Националния статистически институт

ТЕОДОРА ИВАНОВА

председател на Държавната агенция за закрила на детето

РАЙНА МАНДЖУКОВА

Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина

МАРИАНА ТОШЕВА

председател на Държавната агенция за бежанците

СМИЛЕН ВЪЛОВ

изпълнителен директор на Агенцията по заетостта

РУМЯНА ПЕТКОВА

изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане

ДОБРИНКА КРЪСТЕВА

представител на дирекция „Централното координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет

АНТОАНЕТА ХРИСТОВА

Институт за изследване на населението и човека, Българска академия на науките

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

кмет на община Берковица, представител на Националното сдружение на общините в Република България

АЛБЕРТА АЛКАЛАЙ

Сдружение „Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“

АСЕН КАРАГЬОЗОВ

Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив“

АСЕН КОЛЕВ

Сдружение „Инфорома"

БИЛЯНА ГЯУРОВА-ВЕГЕРТСЕДЕР

Фондация „Български институт за правни инициативи"

ЕЛЕНА КАБАКЧИЕВА

Фондация "Здраве и социално развитие"

ИВАЙЛО ИВАНОВ

Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация"

КОСТАДИН БАНОВ

Фондация „Танцово изкуство и култура" - Ботевград

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ

Сдружение „Съюз на тракийските дружества в България"

МАРИЯ СТОИМЕНОВА

Фондация „Гюлчай"

МИНЧО БЕНОВ

Фондация „Подслон за човечеството/Хабитат България"

МИХАЙ ХРИСТОВ

Сдружение „Център за аромънски език и култура"

МЮЗЕЯМ АЛИ

Сдружение „Женско ромско сдружение „Хаячи"

НИКОЛА КОСТОВ

Сдружение  „Дружество     на     армъните /аромъните" – гр. Дупница

ОНИК ПИЛИБОСЯН

Сдружение „Арменско училищно сдружение „Степанос Ховагимян"

ПЕПА ИЛИЕВА

Фондация „Етнопалитра"

ПЛАМКА ЛЮБОМИРОВА

Сдружение „Асоциация на власите в България"

РУМЯН СЕЧКОВ

Фондация „С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи"

САШКА ГЪДЕЛЕВА

Народно читалище „Шалом Алейхем-1945 г."

СТАНКА ТАЧЕВА-ЙОРГОВА

Сдружение „Бизнесцентър/Бизнесинкубатор

- Нова Загора"

НИКОЛА КЪЧЕВ

Сдружение „Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България"

ЮЛИЯ БОРЧЕВА

Фондация „Асоциация за консултации, развитие и обучение „ИМЕОН-БАЛКАНИ"

ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ

Народно читалище „Романо дром-2002"