Новини

Председателят на НССЕИВ поздрави учениците от 75 ОУ „Тодор Каблешков“

По повод началото на учебната година заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика, председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров поздрави учениците, учителите и ръководителите на 75 ОУ „Тодор Каблешков“ и им пожела на добър час. Поздравителният адрес бе поднесен от секретаря на НССЕИВ Росица Иванова, която присъства на тържеството по повод откриването на новата учебна година.

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси утвърди Стратегията на област Кюстендил за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2030 г.

Решението бе взето на заседание, проведено в сградата на Областна администрация-Кюстендил, което бе свикано от зам.-областния управител и зам.-председател на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Валентина Караганова.

Работна среща на Секретариата на НССЕИВ с програмния мениджър на програма „РОМАКТ“

На 31август 2022 г., в сградата на Министерския съвет, се състоя среща на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /НССЕИВ/ с програмния мениджър на съвместната програма на Европейската комисия и Съвета на Европа „РОМАКТ“ Ана Оприсан и националния проектен ръководител на „РОМАКТ“  Лили Макавеева.

Утвърдени са промени в състава на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Във връзка с настъпили структурни и персонални промени в Министерския съвет заместник министър-председателят и председател на НССЕИВ, Лазар Лазаров, със своя Заповед № Р-186 от 25.08.2022 г., утвърди промени в поименния състав на Съвета.

 

Състав на НССЕИВ:

 

НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА

заместник-министър на труда и социалната политика

СТЕФАН САВОВ

заместник-министър на иновациите и растежа

Вицепремиерът Лазар Лазаров е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет

С решение на Министерския съвет от 11.08.2022 г. заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

2 август – Европейски възпоменателен ден на Холокоста над ромите по време на Втората световна война

През 2015 г. Европейският парламент обяви 2 август за Европейски ден за възпоменание на Ромския холокост, в памет на 500 000 европейски роми, убити по време на окупацията на Европа от нацистите, представляващи поне една четвърт от общия им брой по това време.

На този ден отдаваме почит на стотиците хиляди роми, невинни жертви на Холокоста, по време на нацисткия режим.

Поклон пред паметта им!

 

Провежда се работна среща за насърчаване на дейността и сътрудничеството между здравните, трудовите и образователните медиатори, по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

В дните 1-2 юли 2022 г. в гр. София се провежда работна среща относно сътрудничеството между здравни, трудови и образователни медиатори.

Събитието беше предхождано от проведените в месеците април-юни три срещи с медиатори и представители на институции от секторите здравеопазване, заетост и образование. На тях се обсъждаха теми, свързани с дейността на медиаторите от съответния сектор, диалога със заинтересованите страни, решения на въпроси от взаимен интерес, взаимодействието.

Работна среща "Насърчаване на дейността на трудовите медиатори – предизвикателства и перспективи", по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“

В дните 9-10 юни 2022 г. се провежда работна среща по проект „T.E.A.M.3– Заедно постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по националните стратегически документи за приобщаване на ромите.