T.E.A.M – Заедно постигаме повече

Кратко представяне на проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече”

РЕЗЮМЕ

Организация-бенефициент: Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) чрез администрацията на Министерския съвет

Приоритетна област: подкрепа за изграждането или укрепването и преструктурирането на националния консултативен процес в държавите членки чрез Национални ромски платформи под ръководството на Националните контактни точки.

Консултантско бюро Напредък 7 от Пловдив представя своята добра практика Социално-здравен център

Сдружение “Консултантско бюро Напредък 7” (КБН7) е неправителствена организация - юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Дейността е организирана в подкрепа на деца и лица от рискови групи.

Сдружението работи с професионален екип от 7 сътрудници на терен по Програма “Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза” за кв. Столипиново на гр. Пловдив и област Пловдив. Офисите на организацията са позиционирани във вътрешността на двата района на град Пловдив с най–концентрирано ромско население /Столипиново и Шекер махала/.

Проведе се Регионален форум в Североизточен район за планиране

„Националната ромска платформа в подкрепа на интегриране на ромите“, по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, 17–19 май 2017 г., к.к. „Св.Св. Константин и Елена“