T.E.A.M

Кратко представяне на проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече”

РЕЗЮМЕ

Организация-бенефициент: Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) чрез администрацията на Министерския съвет

Приоритетна област: подкрепа за изграждането или укрепването и преструктурирането на националния консултативен процес в държавите членки чрез Национални ромски платформи под ръководството на Националните контактни точки.